Garantievoorwaarden

Creative Ceramic Technologies, Inc. (CCT) garandeert de oorspronkelijke koper van deze Primo Ceramic Grill dat deze op de datum van aankoop voor de volgende periodes vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap:

Keramische houtskoolgrills van Primo
  • Beperkte levenslange garantie Ondersteund door een garantie van Twintig (20) jaar op alle keramische onderdelen.
  • Vijf (5) jaar op alle metalen onderdelen (exclusief gietijzeren onderdelen).
  • Eén (1) jaar op alle gietijzeren onderdelen.
  • Dertig (30) dagen op thermometers en vilten pakkingen.
Primo Oval G 420 Gas Grill
  • Beperkte levenslange garantie Ondersteund door een garantie van Twintig (20) jaar op alle keramische onderdelen.
  • Beperkte levenslange garantie op branders en gaskleppen.
  • Vijf (5) jaar op alle metalen onderdelen.
  • Eén (1) jaar op de ontsteker.
  • Dertig (30) dagen op thermometers en vilten pakkingen.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen die bij normaal gebruik na redelijk onderzoek als defect worden beschouwd. Om aanspraak te maken op deze Garantie, heeft de Koper twee opties voor het indienen van een garantieclaim:

Online

De koper zal het garantieclaimformulier volledig invullen, inclusief een fotobijlage die duidelijk het defecte onderdeel op de Primo-website (www.belgiuminvest.be) laat zien.

Per post

De koper kan contact opnemen met Belgium Invest op +32(0)16 57 33 04 voor instructies om een ​​garantieclaim in te dienen per standaardmail.

CCT doet er alles aan om metalen materialen te gebruiken die roestbestendig zijn. Metalen oppervlakken kunnen worden aangetast door de elementen, overmatig vocht, zout, krassen en chemicaliën. Deze garantie dekt geen roest, verbleken, onvolkomenheden in het oppervlak en oxidatie, tenzij deze het defect van het onderdeel veroorzaakt en het gebruik van de grill verhindert. Primo zal defecten zoals hierboven beschreven vervangen door gelijkwaardige onderdelen en zal deze onderdelen op kosten van de Koper verzenden naar het door de koper opgegeven verzendadres. Het bestaande onderdeel moet op de juiste manier worden weggegooid na ontvangst van het vervangende garantie onderdeel. Als u dit niet doet of als u het bestaande onderdeel aan een derde partij verstrekt of verkoopt, vervalt de garantie van de garantiegever voor toekomstige garantieclaims. DEZE BEPERKTE GARANTIE BETEKENT NIET HET VOLGENDE: Schade, defecten of operationele problemen veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, onjuiste toepassing, vandalisme, onjuiste installatie of onjuist onderhoud; scheuren of spaanders in de buitenbeglazing na levering aan een erkende Primo-dealer of distributeur; schade of falen veroorzaakt door knoeien met of wijzigen van het originele Primo-ontwerp, behalve wanneer dit wordt aangestuurd of geautoriseerd door CCT; schade of falen veroorzaakt doordat de koper het federale, nationale, staats-, stads- of provinciegebouw en de brandcodes niet volgt.

VOOR ZOVER MAXIMAAL VERSTREKT DOOR STAAT EN FEDERAAL RECHT, GAAT DEZE BEPERKTE LEVENSDUUR GARANTIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, EN SLUIT MET NAME HET VOLGENDE UIT:

GARANTIE VOOR IEMAND ANDERS DAN DE ORIGINELE KOPER;
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL;
ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, MET UITZONDERING WAAR EEN DERGELIJKE UITSLUITING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS DOOR WETTEN VAN DE STAAT OF DE WOONPLAATS VAN DE ORIGINELE KOPER.
PRIMO-PRODUCTEN DIE WORDEN GEKOCHT VIA ONGEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS ZOALS EBAY, CRAIGSLIST OF ENIGE ONGEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER OF DERDE.